Granule pro psy

vyberte granule pro psy a kočky

Pes se bojí bouřky

Pes se bojí bouřky
Mnoho psů má pocit extrémní úzkosti před bouřkou. Zdrojem úzkosti bývají hromy a blesky, hluk větru a velmi intenzivní vůně vyplývající z počasí.

Příznaky úzkosti před bouří lze velmi snadno pozorovat.
Jde např. o
– Třesení
– Pískání, kňučení
– Hledání útočiště
– Shrbený postoj
– Nervózní běhání z místa na místo
– Slinění
– Nekontrolované močení
– Stereotypní chování (lízání, škrábání)
– Ničení nábytku
– Agrese

Mnoho majitelů, když vidí známky úzkosti, uklidňuje psa hlazením, objímáním, atd. Takové chování je špatné, protože jen zvyšuje úzkost. Pes si myslí, že je chválen za své chování. Žádná z těchto metod nepomáhá eliminovat úzkost.

Tak co máme dělat? Nejlepší je ignorovat jeho strach a odvrátit jeho pozornost od zdroje úzkosti. Můžeme mu dát jeho oblíbenou hračku, oblíbenou hru, dát příkaz, po kterém pes obdrží chutnou odměnu. Je třeba naučit štěně od narození, že bouřka není nebezpečná.

Je-li syndrom úzkosti před bouří vysoce pokročilý, je vhodné ke krmení během bouřky přidat sedativa, která předepisuje veterinární lékař. Naše pokusy odvrátit pozornost od bouřky, může pes ignorovat, protože strach je silnější. Měli bychom využít výše popsaných metod bez nátlaku, nejlépe ve spojení s farmakoterapií.

Comments are closed.